• Aldrig går effekten av en handling förlorad.
 • Allt det vi är, är resultatet av vad vi har tänkt.
 • Allt vi är, är resultatet av vad vi har tänkt. Sinnet är vårt allt. Vi blir vad vi tänker.
 • Ambitioner är kärlek, otålig både av förseningar och rivaler.
 • Arrogans leder till fel.
 • Barn och vuxen, vis och dåre, alla är de döden undergivna; det är vad de har gemensamt.
 • Borrare formar brunnar, bågmakare formar pilar, snickare formar trä och den vise formar sig själv.
 • Bättre än tusen tomma ord, är ett som ger fred.
 • Den man som besegrar sig själv är överlägsen den som besegrar tusen man i ett fältslag.
 • Den vise bygger inget hopp om framtiden och ångrar ingenting i det förflutna.
 • Det enda sanna misstaget du kan göra är att inte göra ditt bästa.
 • Det enda varaktiga är förändring.
 • Förstå allting är att förlåta allt.
 • Hålla fast vid ilska är som att greppa tag i en het kolbit med avsikten att slänga den på någon annan; du är den som blir bränd.
 • Hålla kvar ilskan inom sej är som att ta brinnande kol för att kasta på någon; du är själv den som blir bränd.