Den här situationen har sin grund i en känslomässig upplevelse för dig där en familjemedlem var inblandad, och vi kan hjälpa dig att förstå och läka detta. Föreställ dig i hjärta och sinne hur du omger denna person, dig själv och upplevelsen med ett lugnande blått ljus och många änglar. Var öppen för de gåvor som situationen kan föra med sig och tillåt dig själv att känna frid.
Det här kortet betyder att frågan du har ställt har med en familjeangelägenhet att göra. Det kan hända att det behövs lite helande arbetet angående en familjemedlem (det gäller den första du kommer att tänka på när du läser det här). Det här kortet kan också peka på att det finns ett behov av mer samvaro med familjen, kanske att ha en skön hemmakväll tillsammans eller att fira en högtid med varandra. Änglarna vägleder dig genom detta.
Fler betydelser: Familjen utökas snart med ett nytillskott – Du har vänner som är som en familj för dig – Det är dags att ta itu med gamla känslor så att du kan släppa och rensa ut dem – Du kan släppa ett oönskat mönster genom att förlåta en eller flera familjemedlemmar (inkluderat dig själv).
familj