LYSSNA
Stilla ditt sinne, älskade vän, och lyssna på vår trygga försäkran om att allt har tagit om hand. Var kvar i ett tyst och mottagligt tillstånd utan att oroa dig över exakt hur din önskan kommer att bli verklighet. När kropp och sinne tystnar hör du oss snabbt och klart. Detta är vad vi ber dig. Lyssna. ”
Du fick det här kortet därför att änglarna vill att detta budskap ska nå fram till dig. De ber dig att tala mindre och lyssna mer. (När man är stressad blir man lätt pratsam.) Ge dina bekymmer till änglarna och lita på att de har hört dina böner. Om det verkar som om de inte svarar på dina böner så är det troligen för att du inte lyssnar på svaren. Dra dig alltså tillbaka till ett lugnt ställe för att lyssna till dina änglar. Blunda, andas djupt … och lyssna.
Fler betydelser:

  • Undvik oljud
  • Det änglarna har sagt har du uppfattat rätt
  • Stäng av TV eller radion
  • Du har fått ett känsligare hörsel eftersom du har ställt in dig på änglarnas frekvens
  • Rensa dina örons chakran genom att föreställa dig ett ljus som rengör området ovanför varje ögonbryn

Källa: Doreen Virtue – ”Daglig Vägledning”
20161027-lyssna