KLARVETANDE
Var uppmärksam på tankar och idéer som kommer till dig, för de är besvarade böner.
KOMPLETTERANDE BUDSKAP:
Du har bett om svar och de har kommit till dig i form av återkommande tankar som säger till dig att vidta åtgärder och göra hälsosamma förändringar. Slå inte bort dina tankar och tro inte att de bara är drömmar eller något som alla vet. Dina tankar är i samklang med höga vibrationer just nu och är inspiration värd att lita på. Alla stora uppfinningar, nya företag och läror stammar från samma universella visdomskälla. Du har kontakt med denna gudomliga visdom just nu och det är viktigt att du lägger märke till och tar fasta på dina tankar. Agera sedan efter dessa svar på dina böner!
JOBBA MED ÄRKEÄNGEL URIEL:
Uriels namn betyder ”Guds ljus”. Han är känd för sin förmåga att lysa upp vårt sinne med gudomlig inspiration. Närhelst du behöver svar eller insikter, kalla på Uriel. Han svarar alla dem som kallar på honom. Du vet att Uriel har svarat när du får återkommande tankar som är positiva, kärleksfulla och hjälpande. Om du behöver fakta snabbt kommer Uriel att tillhandahålla den informationen. När du ber honom om hjälp dyker svaret upp i huvudet. Lita på den information han ger.