Violer till mor – Du fattas mig sedan 12 år

Sakta gå de två i solen, smekta utav vårens vind. Flickan drar sin mor i kjolen. Modern, hon är blind. Men hon följer tyst den lilla, som berättar allt hon ser. Så med ens står flickan stilla, ropar glad och ler. Lilla mor, violerna växa redan här. Och de är så vackra där de står, […]