”Det finns två sätt att se på livet: Ett är att tro att mirakel inte existerar, det andra att tro att allt är ett mirakel.”