”Ett uns praktiserande är värt mer än ett ton predikande.” ~ Mahatma Gandhi