Allt är förgängligt”; då man i vishet inser detta, vänder man sig bort från lidandets värld: detta är vägen till renhet.”