”Borrare formar brunnar, bågmakare formar pilar, snickare formar trä och den vise formar sig själv”