Vänlighet och ett gott hjärta är grunden för framgång i detta liv, framsteg på den andliga vägen och uppfyllelsen av våra önskemål. Vårt behov av dem är inte begränsade till någon specifik tid, plats, samhället eller kultur.
Dalai Lama