Även om vi alla är lika i att inte vilja ha problem och vill ha ett fredlig liv, tenderar vi att skapa en hel del problem för oss själva. Möta dessa problem, utvecklar ilska och överväldigar vårt sinne, vilket leder till våld. Ett bra sätt att motverka detta och arbeta för en fredligare värld är att utveckla omsorg om andra. Då kommer vår ilska, svartsjuka och andra destruktiva känslor naturligtvis försvagas och minska.