Nu har jag nått slutet av min irritation
Och en förlåtelse är möjlig
Men med den förlåtelsen följer ett avstånd
Därför att handlingen i sig inte är acceptabel

Du gjorde det man aldrig får göra mot någon
varken vän eller fiende – skapa en egen version av den personen
Man kan aldrig gå i någon annans skor och ha samma upplevelser
Livet lär oss en läxa och den är personlig och vägen dit likaså
Du ska ha tack för att du lärde mig en ny läxa,
som jag tydligen behövde i mitt liv för att växa
Och en ny erfarenhet att kunna förlåta
Det mest bisarra handlingar utan verklighetsgrund.
Det finns en acceptans i förlåtelsen
Och kunskapen den gett och det är
ALDRIG släppa någon så nära min själ
Så att jag tappar mig själv och de som vill mig väl
Du får fortsätta din egen väg på dina villkor
För mitt liv är upptaget av mig och mina villkor
Jag vandrar min väg med sanning och förlåtelse
Men också kärlek och tilltro, för visst kommer jag
Uppleva besvikelser igen och det ända till min dag,
då jag går över evighetens bro
För min f.d. vän – var och en blir salig på egen tro
Pongo
2016-09-10