Ett stycke guld som tappas kan återfinnas,
men förlorad tid kan aldrig fås tillbaka.
Kinesiskt ordspråk