” Vänliga ord är små och enkla att säga, men de ekar i oändlighet”