Öga för öga och världen skulle bli blind
Mahatma Gandhi