Healing är också att lyssna till någon som behöver prata
Healing är också att hålla om någon som behöver gråta ut
Healing är att visa att man bryr sig om sina medmänniskor