doveFör mig personligen är Gud den högsta energin och den som ger mig lugn, ro och harmoni, oavsett vad man tror och tycker om dessa energier, så tror inte jag personligen att vi människor kommer att ha samma energinivå någonsin, varken i detta livet eller på den andra sidan. Man ska sträva efter det, eftersom gudsenergin är ren kärlek i dess absolut högsta form och den som villkorslöst ges till oss människor att kunna ta emot. Det är den energin – fortfarande enligt mig – som driver oss framåt i vårt sökande efter svar på livsfrågor och som visar oss vilka vägar och erfarenheter vi har att gå igenom innan vi fullföljt vårt uppdrag som människa och våra läxor i att vara människa, med en högre energi. Det är alltid i alla lägen kärleksenergin (gudsenergin) som vi ska dela med oss utav till alla andra, så mycket och så långt det bara är möjligt och i min önskan för examensdagen är att jag fullföljt mitt ändamål på jorden och kan upptas i den högre energin, vid faderns sida tillsammans och med alla andra energier som gått före mig denna väg, men inte någon gång har jag känt att jag skulle kunna komma ens i närheten av den gudsenergi som har det skapande och övergripande ansvaret för vår tillblivelse.