… att det är aldrig för sent att komma tillbaka på rätt spår.
Aldrig har någon gått så långt på fel väg att de inte kan återvända till den rätta. Aldrig har någon blivit så egoistisk att de inte kan dra nytta av det sanna ljuset.