Neale Donald Walsch;
På denna dag av ditt liv, Vivian,
… är det att  bättre att göra nu vad du måste göra så småningom. 
Du vet, just nu, vad du måste göra så småningom. Din mage säger det till dig. Du vill bara inte behöva lyssna till den, inte vill tro det den säger.
Tro det. Magen vet. Hur många gånger i ditt liv måste du bevisa det för dig själv?
Du behöver inte tänka utan en sekund att veta exakt varför du fick det här meddelandet i dag.