Detta är dagen av djupt lugn för dig.
Djup lung  av att höra vågorna rulla till mig. Djup frid av den lugna jorden för mig. Djup frid i luften till mig. Djup frid i den lysande stjärnan till mig.