Det är dags att du rensar dig med skratt och tårar.
Låt tårar ta ut all den ångest som är gömd inuti dig, och låt skratt tända din smittsamma glädje.