Det är okej att ta emot.
Har du gett så länge att du har glömt hur man tar emot? Tillåt andra att ge dig en del av den kärlek som du ger så fritt. Eftersträva en balans mellan att ge och att ta emot.