Du är där
Jag är här
I tanken från igår
vilar framtiden vår
En dag ett ögonblick
i stunden kärlek vi fick
Det som blev kvar av trettio år
den underbara tid vi kalla vår
Pongo (Vivian)