Denna långa tid, du får förlåta
utan att en enda rad blivit skriven,
inte bara för dig utan också för mig en gåta
men nu ska ”Winnie the Pooh” bli återgiven.
Med ett litet poem till en lärarinna
som dessutom kunnat engelskan vinna
sedan sist har jag fått olika honorar,
små – tyvärr – så det finns inget kvar,
men i Allers, Hemmets, Kristianstadbladet och Sydsvenskan
det har du och Fröding hjälp mit till, denna sörmländskan.
Tack!
Ur min Diktsamling Hänt & Känt Nonsens