Att hålla sig smal
borde inte vara något ideal
för att man håller sig mager
är inte detsamma som fager
Ur min Diktsamling Hänt & Känt Nonsens
Confused