Min lilla mor hade en text till denna från 1940-talet på s.k. ”stockholmsslang” och jag bad henne skriva ner den, så nu har jag vid en rensing i gamla papper hittat den, så här är den:
”Två små jågelkillar satt
på en gren och klyka att
det var byngligt om
alla jåglar som inte hade någon kvatt
de va nadja de va svatt
och dom hörde tydligt att
just nu nedanför upp på
fajthumör smög en vrång och vissen katt
å katten morrade och skorrade på
nå lattjo utländskt puck
men en jycke i ett pluggland satt
veck då jolade en katt
i bland löv och barr jågelbattingar
åter lugnt på grene satt.”