Lite bakgrund om mig
Jag är född i oktober 1945 på Södersjukhuset i Stockholm och mina första år tillbringade jag på Pastellvägen i Johanneshov, mitt emot där ”Globen” finns idag. Vid 4 års ålder flyttade vi till Arkövägen i Kärrtorp och när jag var 10 år gick flytten ut till landet – närmare bestämt Nykvarn.
Det första fotot av mig någonsin togs av tidningen ”Aftontidningen”, när jag var 7 månader gammal och vi var med vår barnsköterska vid Slakthusdammarna och badade – min storebror och jag.

 
 
Jag brukar säga att jag är född under ”fredens år”, eftersom andra världskriget tog slut under mitt födelseår 1945. Ransoneringen av varor, förekom en lång tid efter kriget och jag blev tilldelad ransoneringskort. Några av dessa har jag fortfarande i min ägo.
När kriget var slut, så gjorde man en kuponginsamling för ”krigshärjade länder”. Man gav ut en s.k. ”Ransoneringskalender”, där det framgick vilka kuponger som slutade gälla. De kuponger man ansåg sig kunna avstå ifrån skulle avskiljas och skickas in till ”Kuponginsamlingen 1945”.
ransoneringskort