” Gör mig till ett redskap för din frid.
Där hat finns, låt mig komma med kärlek.
Där ondska finns, låt mig komma med förlåtelse.
Där oenighet finns, låt mig komma med enighet.
Där tvivel finns, låt mig komma med tro.
Där osanning finns, låt mig komma med sanning.
Där förtvivlan finns, låt mig komma med hopp.
Där sorg finns, låt mig komma med tröst.
Där mörker finns, låt mig komma med ljus.
Låt mig sträva inte så mycket att bli tröstad som att trösta,
inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå,
inte så mycket efter att bli älskad som att älska.
Ty det är genom att ge som man får,
genom att förlåta som man blir förlåten
och genom att dö, som man uppstår till det eviga livet.
Amen.
Källa:  Ma Oftedal tack