Den som äter till han blir sjuk, måste fasta till han blir frisk!