”Ingenting är omöjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid.”
W. Churchill