True friends are like diamonds, precious and rare. False friends are like leaves, found everywhere. Sanna vänner är som diamanter, värdefulla och sällsynta. Falska vänner är som löv, finns överallt.