KÄRLEKENS ÖGON I vår varmaste stund lyser dina blå ögon av ett ljus ifrån ditt inre all din kärlek lyser upp, i ett under av värme. Är det din själs spegling, i min tvillingsjäls förening, eller är det inbillning? Är kärleken verklig? I vår värld har och nu I vår varmaste stund I kärlek, jag […]