På denna dag av ditt liv, Vivian,
… att du kan vara glad just här, inte i morgon, inte i tio minuter, men nu. Du kan vara lycklig just nu.
Byron Katie sa att, och hon har rätt. Lycka är tillåta sig att vara okej med det som är, snarare än önskar det, och klaga, vad som inte blir som tänkt.
Självklart, är allt vad det är tänkt att vara, eller det skulle inte vara. Resten är bara du, som argumenterar med livet.
Någonstans på vägen måste du lära dig att bara Trust Life. (Läs att ”Lita på Gud.”) Varför inte börjar idag?