När du kommer till en vägg, kan du antingen klättra över, eller kan du helt enkelt gå runt tills du hittar en dörr.
Gör inte livet så hårt – leta efter dörrarna!